نوشته‌ها

لیزر موهای زائد

چرا چرخه ی رشد مهم است؟

/
موها می آیند و می روند و به همین دلیل است که در یک زمان معین ممکن…